درباره ما

ما city sport هستیم. تحول شما شور و شوق ما است. ما مربی شخصی شما، متخصص تغذیه، متخصص مکمل شما، شریک بلند کردن، تیم پشتیبانی شما هستیم. ما فناوری، ابزار و محصولاتی را که نیاز دارید برای سوختن چربی، ساختن عضلات, افزایش و کاهش وزن مردان ، بانوان و بهترین خدمات خود را به شما ارائه می دهیم.