گنجینه فیتنسی

راز چربی سوزی و عضله سازی!!!

مسیر عضله سازی به ترتیب : اولویت اول: تمرینات قدرتی اولویت دوم: تغذیه اولویت سوم: استراحت   مسیر چربی سوزی به ترتیب : اولویت اول: تغذیه اولویت دوم: تمرینات قدرتی اولویت سوم: هوازی

زمانِ هوازی چه موقع است؟

  در این 2 زمان ممنوع از انجام هوازی قبل از لیفت سنگیم فشار زیاد در روزی که حرکت پا داریم   در این 2زمان مجاز به انجام هوازی بعد از لیفت سنگین روزهای بالا اما در جلسات جداگانه

۱۲ راز برای سیکس پکی شدن

تمرینات شکم را تنها دو یا 3 بار در هفته انجام دهید. در هر تکرار سرعت انجام آن‌ها را کند کنید و تمرکز خود را روی شدت ایجاد کشش و انقباض عضلات شکم قرار دهید. در صورت نیاز در هر حرکت شکم وزنه اضافه کنید تا تعداد...