حرکات بدنسازی سینه

در یک روز از تمریناتِ سینه چه حرکاتی را باید بزنیم؟

  روز اول سوپر ست :  پرس سینه هالتر ۳ ست ۱۵ تایی + فلای دستگاه ۳ ست ۱۵ تایی  سوپر ست : پرس بالا سینه دمبل ۳ ست ۱۵ تایی + شنا سوئدی ۳ ست ۱۲ تایی  پرس زیر سینه دمبل: ۳ ست ۱۲ تایی  کراس آور: ۳...