تغذیه

چالشِ ۱۰۰ کالری و تعدادِ آجیلِ مصرفی!

  100کالری را می توانید باتوجه به تعداد مصرفی در آجیل های زیر به بدن خود وارد کنید : 14عددمغز بادام 11عدد بادام هندی 4عددگردو 3آجیل برزیلی 11عدد بادام زمینی 5عدد گردو آمریکایی

آیا حقیقت دارد!؟

  اکثر مردم در این باور هستندکه اگر در یک زمانی معمولا ساعات 6 یا 8 عصر کربوهیدرات مصرف کنند باعث ذخیره و اندوخته شدن آن می شود، همانند چربی. که این غلط هست.کالری ها در غذاها به هیچ وجه در طول روز تغییر نمی کنند. پس...