هورمون ضد پیری یا ملاتونین

ملاتونین هورمون ضد پیری است و به‌عنوان ساعت بدن شناخته می‌شود. ملاتونین از غده پینه آل ترشح می‌شود. این هورمون خواب شبانه را تنظیم می‌کند. اگر سیگاری هستید و شب‌ها نمی‌خوابید، احتمالاً از کمبود این هورمون رنج می‌برید. به هم خوردن دوره روز و شب، ترشح ملاتونین را شدیداً...

عضله بساز، خانه تا بساز

بدن شما مثل یک کارگاه ساختمانی است. بگذارید یک داستان برای شما تعریف کنم : تصور کنید عضلات شما مثل یک‌خانه است که قصد دارید آن را بسازید آجرهایی که برای ساخت این خانه باید استفاده شوند، آمینواسیدهایی هستند که از پروتئین ورودی به بدن به دست می‌آیند . پولی که...